Certifikáty

Od roku 2009 je společnost KOSTKA - kolobka, s.r.o. držitelem

Od února roku 2011 pak naše společnost vyhlašuje také Politiku integrovaného systému managementu [PDF, 260 kB], která se dotýká kvality a ochrany životního prostředí.

Trvalým cílem společnosti KOSTKA - kolobka, s.r.o. je zlepšování všech procesů, které mají vliv na zajištění konkurenceschopnosti, spokojenosti zákazníků, ochrany životního prostředí a úroveň nákladů. Předmětem stálého zájmu vedení společnosti a všech zaměstnanců jsou následující oblasti:

 • Jakost výrobků (za jakostní jsou pokládány výrobky velmi dobrých užitných vlastností, splňující požadavky výkresové dokumentace a ostatní požadavky zákazníka)
 • termíny dodávek (včasnost dodávek pro zákazníka)
 • efektivita a účinnost systému jakosti, trvalý soulad s požadavky ČSN EN ISO 9001:2015
 • ochrana životního prostředí v souladu s požadavky ČSN EN ISO 14001:2015
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro podporu této politiky jakosti a ochrany životního prostředí se společnost zavazuje:

 • udržovat neustálý soulad s požadavky zákazníka, právními požadavky ČR a ostatními závaznými požadavky
 • podporovat neustálé zlepšování efektivity a účinnosti systému jakosti a ochrany životního prostředí
 • vytvářet prostředí, ve kterém je oceňováno zapojení do procesu zlepšování a je podporována týmová práce
 • zajistit všem zaměstnancům podmínky pro bezpečnou práci
 • upřednostňovat prevenci před řešením problémů, které již nastaly
 • podporovat zvyšování kvalifikace a motivace zaměstnanců
 • zajistit potřebné zdroje pro zlepšování systému jakosti
 • předcházet znečišťování životního prostředí

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 • aktivní zapojení do procesu neustálého zlepšování
 • odpovědný přístup k řešení zadaných úkolů a dodržování interních předpisů
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2015 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2015 Certifikát koloběžek KOSTKA vydaný Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Politika integrovaného systému managementu

Kontakt

Kontaktujte nás v případě dotazů, cenových kalkulací a objednávek:

KOSTKA - kolobka, s.r.o.

Potůčník 449
788 33 Hanušovice

IČ: 27786790
DIČ: CZ27786790

tel.: +420 583 231 025
e-mail: laser@kolobka.cz

Marek Kostka

výkonný ředitel
tel.: +420 583 231 025
e-mail: laser@kolobka.cz

Ing. Jan Klíma

laser, poptávky, cenové nabídky
mobil: +420 773 773 301
e-mail: laser@kolobka.cz

Bc. Jitka Pánková

laser, poptávky, cenové nabídky
mobil: +420 702 129 742
e-mail: laser@kolobka.cz

Jiří Pagáč

kovovýroba, prostorové ohýbání
tel.: +420 583 231 025
mobil: +420 606 714 695
e-mail: metal@kolobka.cz

Jiří Ján

montáž, práškové lakování
tel. +420 583 231 025
mobil: +420 606 710 265
e-mail: montaz@kolobka.cz